maandag 24 juli 2017

Vertrouwensbeginsel opgerekt

ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946

Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Oprekking vertrouwensbeginsel. Vertrouwen kan ook worden gewekt als toezeggingen zijn gedaan door een persoon waarvan de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat deze de opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte. LEES MEER


maandag 20 maart 2017

Ook tweede en volgende aanmaningen hebben stuitende werking

ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667

Een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 Awb heeft stuitende werking. Dat geldt niet alleen voor de eerste aanmaning, maar ook voor volgende aanmaningen.

LEES MEER

dinsdag 17 januari 2017

Betaling verbeurde dwangsommen door derde bevrijdt de overtreder van verplichting tot betaling

ABRvS 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:15

Als verbeurde dwangsommen worden betaald door een ander dan de overtreder, dan is de overtreder door die betaling bevrijd van zijn verplichting om te betalen.

LEES MEER

woensdag 3 augustus 2016

Aanzegging gelijkgesteld aan stuitingshandeling op de voet van artikel 4:105 en 4:106 Awb

ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2087 en ECLI:NL:RVS:2016:2088
Artikel 5:35 lid 1 Awb. Verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsommen. Ook na het betekenen van een dwangbevel gaat een nieuwe verjaringstermijn van een jaar lopen. Aanzegging wordt gelijkgesteld met een stuitingshandeling op de voet van artikel 4:105 en 4:106 Awb. 

LEES MEER

woensdag 13 juli 2016

woensdag 27 april 2016

Na betekening dwangbevel kan verjaring wel worden gestuit door schriftelijke mededeling


Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland 27 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:641

Betekening dwangbevel tot invordering van verbeurde dwangsommen. Voorzieningenrechter oordeelt dat de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging zo'n dwangbevel, evenals de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, verjaart na één jaar. Anders dan bij de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, kan de verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel volgens de voorzieningenrechter wel worden gestuit door middel van een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 3:317 lid 1 BW.

LEES MEER

maandag 29 februari 2016

Handhaafbaarheid last

ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:469
Foto die is genomen door degene die om handhaving had verzocht kan niet ten grondslag liggen aan vaststelling dat dwangsommen zijn verbeurd. Dat uitvoering van de last niet te controleren zou zijn door een terzake deskundig medewerker, is een argument dat thuis hoort in de procedure tegen de last onder dwangsom.  

LEES MEER